روزنامه گاردین به نقل از دو شاهد عینی نوشته که وقتی  آرمیتا گراوند وارد واگن مترو شده یک حجاب‌بان زن به دلیل نداشتن حجاب با آرمیتا مشاجره کرده است.

یکی از شاهدان عینی گفته است: زن چادری، فریاد زد: چرا حجاب نداری؟ آرمیتا جواب داد: آیا من به تو می‌گویم چرا روسری‌ات را درنمی‌آوری؟

این شاهد گفته است: مشاجره آنها به خشونت کشیده شد و‌ زن حجاب‌بان، به آرمیتا حمله کرد و به شدت او را هل داد.

شاهد دیگر عنوان کرده است: آرمیتا حتی زمانیکه نقش بر زمین شد، به هوش بود.

او افزوده: همان زنی که آرمیتا را هل داد، پشت در آمبولانسی که او را راهی بیمارستان کرد، ایستاده بود.

دیدگاهتان را بنویسید