🔻یک مرد در عربستان پس از مرگ همسرش، جسد را به شرکتی داد تا آنرا تبدیل به مرمر کنند، سپس همسرش را به عنوان میز در پذیرایی قرار داد. تا همیشه جلوی دیدگانش باشد!

دیدگاهتان را بنویسید