علی جنتی در کتاب خاطرات خود به نقل از محمد منتظری درباره حضور هاشمی‌رفسنجانی در منزل بنی‌صدر پیش از انقلاب آورده است:

🔻«من به اتفاق آقای هاشمی، روزی در منزل
بنی‌صدر، مشغول گفت‌وگو بودیم. نزدیک ظهر دیدیم خانمی که حجاب هم ندارد، میز غذا را می‌چیند. بعد از اینکه میز غذا آماده شد، بنی‌صدر به ما تعارف کرد که غذا آماده است. برای صرف غذا سر میز نشستیم. همان خانم با لباس بسیار نامناسب و زننده روبه‌روی ما نشست. آقای بنی‌صدر گفت ایشان خانم بنده هستند.»

🔻البته همین موضوع حجاب عذرا حسینی هم در زمان کاندیداتوری بنی‌صدر چالش‌ساز می‌شود.

🔻در اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری هاشمی موضوع حجاب عذرا حسینی را به میان می‌آورد و مخالف انتخاب فردی بوده که همسرش حجاب مدنظر هاشمی را نداشته اما با مخالفت امام خمینی روبه‌رو می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید