🔹 عده‌ای هستند که اگر روزی تحریم‌ها برداشته شود سکته می‌کنند. کاسبان تحریم درآمدهای سرشاری دارند.

🔹 نیروهای توانمند کشور هم یا دنبال مهاجرت هستند یا از کشور رفته‌اند.

🔹 آمریکا به دنبال این هست و تا حد زیادی هم موفق شده که در ایران یک دولت ضعیف، با مردمی ناراضی، بی اعتماد و ناامید نسبت به آینده باشند.

دیدگاهتان را بنویسید