تصویر پایین، بنرهای شهرداری تهران هنگام خروج الاتحاد

🔹 شهردار جوگیر و بی‌درایت تهران هنگام استقبال از النصر عربستان، در مخیله‌اش هم نمی‌گنجید بعد از یک هفته مجبور شود خباثت سعودی‌های امتحان پس داده را به این شکل پاسخ دهد.

دیدگاهتان را بنویسید