🔹 دانشگاه اکستر بریتانیا از سال آینده میلادی برای اولین بار به دانشجویان مدرک ارشد مطالعات جادوگری و ماورالطبیعه ارائه می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید