🔻ژرمن شپرد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که 11 نفر را گاز گرفته است، دیگر در کاخ سفید زندگی نخواهد کرد. رئیس جمهور و همسرش تصمیم گرفتند حیوان را از محل اقامت خارج کنند.

دیدگاهتان را بنویسید