◀️ وزیری که در جلسه رای اعتماد از قطار سریع السیر تهران مشهد وعده می داد، امروز حتی در تهیه بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس تهران مشهد و سایر مراکز استان برای مردم ناتوان است.

دیدگاهتان را بنویسید