‏⁧ 🔹 الاتحاد ⁩ لیاقت تکرار بازی را ندارد، نباید برای تکرار بازی به ایران بیاید

‏🔹 برای همیشه بازی تیم‌های ایرانی با تیم الاتحاد را نه فقط در ایران بلکه در همه نقاط جهان تحریم می‌کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید