🔹قلبم تیر کشید وقتی دیدم به تنها جراح عروق بوشهر از ۱۰۰ میلیون تومان عملکردش فقط ۲۴ میلیون دادن و ۷۶ میلیون رو مالیات زدن.
خو این خودش یعنی گمشین برید از این مملکت

🔹جناب وزیر بهداشت
اگر فرصتی یافتید این متن را خوانده و پاسخی بدهید. لطفا تحصیلات و دریافتی خودتان و منشی‌ و مستخدمین خود را هم منتشر کنید.

دیدگاهتان را بنویسید