دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا در ایران خواستار استفاده از داروی «پکسلووید» فایزر به ویژه در شرایطی که سویه‌های جدیدتر‌ کرونا در حال چرخش هستند شد.

این قرص تا زمانی که کرونا یک وضعیت اضطراری جهانی بود با قیمت ارزان‌تر‌می‌توانست در دسترس قرار گیرد ولی با وجود درخواست‌های مکرر وارد ایران نشد.

دیدگاهتان را بنویسید