روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
چرا مسئولان محترم تا به کرسی نرسیده‌اند حرف‌هایی می‌زنند و چون به قدرت می‌رسند آن کار دیگر می‌کنند؟ ماجرای ما و حضرات همان حکایت «ما را یاد، شما را فراموش» است.

◀️ فراموش کرده‌اند هم حرف‌های خود را و هم حال بازنشستگان را. اما این را از بازنشستگان کشور بشنوند که ما نمی‌خواهیم خرج ما را حساب کنند و حقوق بدهند. تورم خود را محاسبه کنند، سبد معیشت را در نظر بگیرند. آن وقت حقوقی که برای ما در نظر می‌گیرند نه این خواهد بود که هست.

دیدگاهتان را بنویسید