امشب در کی اف من در موضوع هسته ای ایران کشف جذابی داشتم و آن این بود که آن مقام آژانس بین المللی انرژی اتمی که در ماه ژوئن، کشف کرد که ایران تا سطح ۸۳.۷ درصد غنی سازی کرده بازرس روسی آژانس بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید