احمد مسعود (رهبر مقاومت ملی افغانستان) در مصاحبه‌ای گفته است: هیچ کشوری اندازه پاکستان با طالبان تعامل نداشته و حال می بینید روزانه تا ۹۰ حمله در داخل پاکستان رخ می‌دهد؛ عاقبت دوستی با گرگ معلوم است که چه می‌شود!

دیدگاهتان را بنویسید