خبرگزاریِ دانشجو نوشته بیش از ۱۳۰۰ تن کالایِ قاچاق قابل استفاده به ارزشِ ۵ هزار میلیارد تومان را آتش زده‌اند!
کالاهایی که در این شرایطِ کمرشکنِ اقتصادی می‌توانست بخشی از مشکلاتِ صده‌ها خانواده‌یِ نیازمند را تامین کند؛ اما به‌جایش هوا را آلوده کردند !

دیدگاهتان را بنویسید