اروپا نقشه جدیدش از کریدور میانه را رونمایی کرد!

🔹در نقشه جدید کریدور میانه که توسط اروپا رونمایی شد، کشورهای آسیایی میانه بدون روسیه و ایران رابط اقتصادی غرب و شرق  شدند.
🔹بانک اروپا ۴۰٪ از هزینه کریدور را به میلغ ۱۲۰ میلیارد دلار بعهده گرفته است و کریدور قبل از پایان این دهه تکمیل میشود.
🔹هر پنچ کشور ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان  و تاجیکستان همراه آلمان در بیانیه‌ای بر لزوم رعایت تحریم‌های جهانی وضع‌شده علیه روسیه در پی تهاجم نظامی این کشور به اوکراین تاکید کردند.
🔹گویا کشورهای آسیای میانه هم مانند آذربایجان و ارمنستان برای آینده بهتر از فرمانبری از روسیه گذر کرده اند.

⚠️اتفاقات کوریدورهای منطقه نشان میدهد که گویا تحریم های روسیه و ایران بنا نیست، تا سالیان درازی رفع شود

دیدگاهتان را بنویسید