🔻امروز ما در جایگاه مدعی حقوق بشریم و غرب در جایگاه متهم قرار دارد و باید پاسخ بدهد که چرا حقوق انسان‌ها را ضایع می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید