عباس علی آبادی، وزیر صمت:
🔻به رئیس جمهور گفتم من وزیر التماسم و هیچ اختیاری ندارم.

🔻کجای دنیا تا به مشکل انرژی می‌خورند برق و گاز صنایع را قطع می‌کنند؟

دیدگاهتان را بنویسید