🔹دیروز خبری مبنی بر استعفای جواد اوجی وزیر نفت و سناریوهای بعدی آن به سرعت منتشر شد.

🔹هرچند شایعه نگرفت و فورا از منابع مختلف مطلع تکذیب شد ولی جایگاه و عملکرد وزارت نفت در دولت سیزدهم بخاطر مباحث فروش نفت هر روز دچار یک شایعه می‌شود.
🔹شایعاتی که اغلب آنها را یا مستقیم خود زنگنه پخش میکند (تشکیک زنگنه در فروش نفت که فورا خبر پاک شد) و یا یا افرادی وابسته مثل این شایعه استعفای اوجی!
🔹دیروز اکانتی ناشناخته عکسی از یکی از آقازاده‌هایی که در دوره زنگنه به نفت آمد را منتشر کرده و زیر آن از استعفای اوجی گفت.
🔹این حرکت ناشیانه و بررسی ها نشان داد دستیار حاشیه‌ساز برای جلوگیری از عزل دست به شایعه سازی زده تا مثلا برای دولت آقای رییسی هزینه زایی کند.
🔹گفته می‌شود این آقازاده که فرزند یکی از افراد مهم در نهادهای نظامی می‌باشد با لابی زنگنه و برخی حامیان آنها شبکه ای از آقازاده‌های هم‌طیف را در نفت جانمایی میکند و هزینه های سنگین تبلیغاتی جهت برند شدن خود انجام می‌دهد.
🔹آخرین نمونه آن قبل از این حرکت ناشیانه، رپرتاژ خبری با شواف رسانه ای دانشگاه شریف و به هزینه پتروپارس بود.

دیدگاهتان را بنویسید