بازیکنای الاتحاد با وضعیت فعلی تحت هیچ شرایطی وارد چمن نمیشن.

👈کاروان الاتحاد در حال ترک ورزشگاه نقش جهان.

دیدگاهتان را بنویسید