🔹 محوطۀ تاریخی نقش رستم شیراز که کهن‌ترین بناها، آرامگاه‌ها، نقش‌برجسته‌ها و کتیبه‌های ایران باستان در آن قرار گرفته، این روزها دچار شکاف‌های متعدد و فرونشست زمین شده است.

🔹 کارشناسان وجود متعدد تلمبه‌خانه‌ها و برداشت‌های بی‌رویه آب‌های زیرزمینی با مقاصد کشاورزی را از عوامل این آسیب‌ها می‌دانند.

دیدگاهتان را بنویسید