خبر را این‌گونه منتشر کردند؛ «پریا.ت» دختری ۱۷ ساله به دلیل فشار خانواده برای ازدواج با پسرعمویش خودکشی می‌کند. خبر تا حدودی درست و کامل نبود، به همین خاطر «اعتماد» ماجرا را از نزدیکان این دختر نوجوان پیگیری کرده است.
اما واقعیت خبر این است: «حدود چهل، پنجاه روز پیش دختری ۱۹ ساله با پسرعموی خود نامزد می‌کند، اما پس از مدتی پسرعمویش به او می‌گوید؛ ما نمی‌توانیم ازدواج کنیم و من تو را نمی‌خواهم. این دختر نوجوان هم که از بسیاری مسائل طاقتش طاق شده بود در یکی از اتاق‌های خانه‌شان با «روسری» خود را حلق‌آویز می‌کند.»
طبق آمارهای سازمان پزشکی قانونی در سال‌های گذشته؛ روش «حلق‌آویز کردن» در میان افرادی که قصد خودکشی دارند بیشترین آمار را داشته. پس از آن «خوردن دارو و خودسوزی» در رده دوم و سوم قرار گرفته است. همچنین بیش از ۵۰درصد کل خودکشی‌ها مربوط به جوانان زیر ۳۰ سال می‌شود، آن‌هم به خاطر مسائل و مشکلات خانوادگی. براساس آمارهای وزارت بهداشت در سال ۹۹ به‌طور میانگین روزانه ۱۵ نفر در ایران جان خود را بر اثر خودکشی از دست می‌دهند.

دیدگاهتان را بنویسید