در شکم این فرد که پس از شدت گرفتن تب، درد شکم و حالت تهوع به بیمارستان مراجعه کرده بود اشیایی از قبیل دستبند، گوشی، سمعک، دکمه، میخ، پیچ و مهره، سنجاق قفلی و سیم وجود داشته است.
نتیجه عمل جراحی این فرد موفقیت‌آمیز نبوده و نهایتا فوت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید