🔹رسانه‌های خبری انگلیس در شوک عجیب قطع شدن درخت مشهور و نمادین اسکای‌مور که جاذبه گردشگری انگلیس به شمار می‌رود، هستند.

🔹این درخت ۳۰۰ ساله از جمله موقعیت‌های ارزشمند تصویربرداری و لوکیشن‌های فیلمبرداری ماندگاری بوده که اکنون به شکل عجیبی از بین رفته است.

🔹یک نوجوان ۱۶ ساله و یک مرد ۶۰ ساله مظنون به قطع عمدی این درخت هستند.

دیدگاهتان را بنویسید