◀️ یک دیپلمات پیشین گفت: دولتی که در حال حاضر روی کار است، در همین دوره اول سراپا در تناقض است. به طوری‌که در برنامه توسعه هفتم رشد ۸ و ۹ درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند. در حالیکه متوسط رشد اقتصادی ایران در کل سال‌های بعد از انقلاب کمتر از ۲ درصد بود.

🗣 وی افزود: بریکس نه اساسنامه‌ای دارد، نه دبیرخانه و نه تشکلیات رسمی. اینکه دولت مستقر روی بریکس حساب کرده و مانور می‌دهد، نوعی خوش‌خیالی و توهم در نظام تصمیم‌گیری است.

دیدگاهتان را بنویسید