🗣 محمدرضا باهنر: من چند بار در خصوص موضوع اغتشاشات مصاحبه کردم و گفتم بالاخره این اغتشاشات به پایان می‌رسد مشکل چندانی در این خصوص نداریم. هرچند ماجرای خانم مهسا امینی یک بهانه بود و اگر او هم نبود مثلاً یک پروین خانومی را برای بهانه‌جویی پیدا می‌کردند!

دیدگاهتان را بنویسید