◀️ در این جنایت، پسر ۱۸ ساله افغان برای انتقام از هموطنانش صبح روز شنبه ۹ نفر از آنها را با بنزین به آتش کشید.

◀️ متهم مدعی شده از سوی قربانیان در آن خانه مورد آزار قرار گرفته و برای انتقام آنجا را به آتش کشیده است.

◀️ با گذشت چند روز از حادثه تعداد قربانیان به ۷ نفر افزایش یافت و دو نفر با وضعیت وخیم بستری هستند.

دیدگاهتان را بنویسید