دهیار دهستان عنافچه:
به مدت هفت ماه است پل شناوری که توسط ارتش برای اتصال دهستان عنافچه به شهر ملاثانی (مرکز شهرستان باوی) ایجاد کرده بود به دلیل آسیب دیدن جمع آوری شده و مردم برای تردد از قایق استفاده می کنند.

🔹 امروز مردم عنافچه به نشانه ناراحتی و اعتراض از این وضعیت اجازه ندادند که فرزندان آن‌ها با قایق به مدرسه بروند و معلم‌ها به این دهستان وارد شوند.

🔹مردم منطقه از مسئولان خواستار استقرار دوباره پل شناور تا زمان ساخت پل ثابت را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید