این مربی تیم بانوان تایلند چند سال قبل در سفر به ایران در اقدامی مضحک و نابخردانه مسوولان ورزش ایران ناچار شده بود روسری به سر کند تا مشخص نشود یک مرد در سالن مسابقات زنان حضور دارد!

دیدگاهتان را بنویسید