ساختمان‌هایی فرسوده به مثابه قوطی کبریت، همه‌جا بدون برق، سکوت مطلق، مقررات ساعت خاموشی در حال اجرا و اما عکس پیشوا «دیکتاتور» مثل ستاره در حال درخشیدن!

دیدگاهتان را بنویسید