✍️وحید اشتری
دادستان از وی شکایت کرد.
‏فی الفور و بدون احضار کتبی پریروز فراخوانده شد.
‏منزل‌اش تفتیش شد.
‏موبایل، لپ تاپ و همه لوازم الکترونیکی‌اش ضبط شد.
‏برای تحقیر به کمپ ترک اعتیاد برده شد و آزمایش اعتیاد داد.
‏بعد از منفی بودن آزمایش، تفهیم اتهام شد و بازداشت شد.
‏به نظرتان کیست و جرمش چیست؟
ماجرا متعلق به آقای ⁧ سجاد رستم زاده⁩ سردبیر یک پایگاه خبری محلی در شهرستان ماسال است که یک مطلب در مورد وضعیت زباله‌های این شهرستان نوشته و این بلایا بر سرش آمده است.
‏هر توضیح اضافه‌ای حشو است.

دیدگاهتان را بنویسید