🔹 اگرچه روح ورزش، همه اتفاقات رخ‌داده درباره پوشیدن پیراهن یک تیم عربستانی از سوی ایرانی‌ها را توجیه می‌کند؛ ولی نباید از کنار اندیشه هوشمندانه عربستانی‌ها برای نفوذ بدون زحمت در سایر کشور‌ها از طریق فوتبال به سادگی گذشت.

دیدگاهتان را بنویسید