🔹 جلیل محبی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و از طراحان قانون عفاف و حجاب می گوید: میزان بالای جریمه نقدی به علت بدپوششی، بازدارندگی ایجاد می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید