🔹جمعیت جهان: 8.5 میلیارد نفر
جمعیت ایران: 85 میلیون نفر
سهم ایران: یک درصد

🔹تولید ثروت در کل جهان:
105 هزار میلیارد دلار
تولید ثروت در ایران:
370 میلیارد دلار
سهم ایران:0.35 درصد

⚠️نادانی حکومت با ایران کاری کرده که حتی باندازه سهم جمعیتیش، در تولید جهانی سهم ندارد

دیدگاهتان را بنویسید