🔹اسدالله اطهری به خبرنگار جماران گفت: ایران با حضور در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قدرت چانه‌زنی پیدا می کند، ولی بدون لغو تحریم‌های بانکی و… نمی‌تواند آن را به زبان اقتصادی و رفاه ترجمه کند.
🔹البته تمرکز بر ارز مشترک و دلار‌زدایی را در کوتاه مدت آرمان‌گرایانه است. کشورهای تحریمی وزنی ندارند. شاید بهتر باشد آنان از رفرم اقتصادی در جامعه خود صحبت کنند.
🔹به زبان «اونیل» بریکس صدای قدرت های جدید و نوظهور جهان است که نظم بین الملل کنونی را منصفانه نمی‌دانند. نظمی که به نظرم هنوز تک قطبی است. گرچه برخی در ایران از نظام بین‌الملل در حال گذار یا از افول امریکا حرف می‌زنند.

دیدگاهتان را بنویسید