🔹انفجار یک گوشی موبایل در حال شارژ باعث شد تا سه فرد هندی در خانه خود مجروح شوند.

🔹 انفجار ناشی از این حادثه به قدری شدید بوده که حتی شیشه خودروهای بیرون از خانه را نیز شکسته است.

🔹انفجار این دستگاه به تنهایی عامل خسارات وارد شده نبوده است. در واقع پس از انفجار این گوشی، اسپری خوشبوکننده‌ای که در نزدیکی آن قرار داشته نیز منفجر شده است که این امر باعث شده تا شدت انفجار افزایش پیدا کند.

دیدگاهتان را بنویسید