علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب:
هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شود که حاکمیت به مطالبات مردم توجه کرده یا خود را از بحران دور کرده و وضعیت خطیر خود را بهبود بخشد؛ امروز کار بسیار دشوار شده است. خوشبختانه نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان وجود دارد و می‌تواند لیست واحد تهیه کرده و به مردم کمک کرد اما واقع آن است که مردم دیگر وقعی به اصلاحات و اصلاح‌طلبان هم نمی‌گذارند.
آقای خاتمی چه جوابی به من داد؟ گفت: یک زمانی بود حرف از دهان ما بیرون می‌آمد، مردم می‌قاپیدند اما امروز دیگر توجهی ندارند. این صحبت برای سال ۸۴ است!

دیدگاهتان را بنویسید