در بیانیه مجلس خبرگان رهبری آمده است: از شورای محترم نگهبان میخواهیم در چارچوب قانون اساسی زمینه حضور نخبگان و مشارکت گسترده مردم را فراهم سازند.

دیدگاهتان را بنویسید