بنا به گزارشهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، امروز چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲، ده‌ها دستگاه خودرو نظامی حامل تجهیزات جنگی و نیروهای سرکوب از استان کرمان به زاهدان گسیل شده اند

با نزدیک شدن به سالگرد جمعه خونین و طی روز اخیر جمهوری اسلامی اقدام به اعزام نیروی سرکوب و تجهیزات نظامی از استانهای کرمان، خراسان جنوبی و بندرعباس به شهرهای زاهدان و سایر شهرهای بپاخاسته در استان سیستان و بلوچستان گسیل شده اند

دیدگاهتان را بنویسید