🗣 غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس:
در مجلسی که با وعده شفافیت و حتی با وعده کتبی شفافیت روی کار آمد، غیرشفاف‌ترین تصمیمات گرفته شد.

◀️ ۳ قانون بسیار مهم در مجلس یازدهم که بسیار برای جامعه مهم بودندبه صورت اصل هشتاد و پنجی و محرمانه وضع شدند.

◀️ آقای رئیسی با طرح شفافیت قوای سه‌گانه که طرحی نیم بند بوده و نمایشی از شفافیت بود مخالفت کردند و به رهبری نامه نوشتند.

◀️ نمایندگان باید به مردم بگویند نخواستیم و نتوانستیم شفافیت را عملی کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید