🔹 مقامات ایالتی پاکستان: بیش از ۵۶ هزار مدرسه برای جلوگیری از شیوع عفونت چشمی واگیردار تا پایان هفته (یکشنبه هفته آینده) تعطیل شدند.

🔹 «پنجاب»، پرجمعیت‌ترین ایالت پاکستان از ابتدای سال، ۳۵۷ هزار مورد «التهاب ملتحمه» را ثبت کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید