فضا بقدری سخیف و لمپن است که جا برای نوشته های طویل و تحلیل‌های عریض وجود ندارد. چه کاشتند این کاسبان وطن فروش در آن هنگام و چه برداشتند در امروز!
↩️ استوری سردبیر روزنامه همشهری را ببینید. تا چند صباح قبل، شعار فتح مکه و نقش زدن انقلاب اسلامی بر پرچم سعودی را بلند می کردند و این کشور را شرور و قاتل می خواندند، حالا از تعریف یک مسئول سفارت  همین کشور، ذوق مرگ می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید