به گفته یکی از این والدین «مدیریت جدید مدرسه معلم‌هایی که دانش‌آموزان با آن‌ها ارتباط خوبی داشتند کنار گذاشته و در بخش‌های مختلف مدرسه حتی در دستشویی‌ها دوربین کار گذاشته بود.»
همین باعث اعتراض خانواده‌ها و دانش‌آموزان شده و به گفته یکی از اولیا «دانش‌آموزان در کلاس‌های درس حاضر نمی‌شوند.» این والدین خواستار تغییر مدیریت فعلی دبیرستان بودند.

پیش‌تر وزیر آموزش و پرورش به رسانه‌های داخلی گفته بود: «امسال نزدیک به ۲۰ هزار مدیر مدرسه تغییر کردند تا در مدارس تحول ایجاد کنند.» برخی این تغییرات را در راستای «یکدست‌سازی مدیران» دانسته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید