آقای رئیسی! شما که لازم بود تشریف ببرید سازمان ملل، چون جهان تشنه‌ حرفهایتان بود. حاج خانم هم اگر نبود دنیا هرگز نمی‌فهمید مردان ایرانی دوست ندارند زنانشان کار کنند (لابد شما هم دوست ندارید اما زورتان نمیرسد)
اما چرا دخترتان را بردید نیویورک؟جایزه نمرات امتحان پارسالش بود؟ یا چی؟

دیدگاهتان را بنویسید