🔻کیهان با انتشار کاریکاتور نیویورکر که رهبران سالخورده آمریکا را به تصویر کشیده است، بر سالخوردگی رهبران و تاثیر آن بر پژمردگی و زوال جامعه تاکید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید