شیراز با توجه به آب و هوای مناسبش در طول سال یکی از شهرهای پر افغانی در ایران است.

◀️ روزنامه خبرجنوب چاپ شیراز با تیتر جالبی نسبت به حضور پرتعداد مهاجران افغانی در سراسر ایران انتقاد کرده؛ همه جای ایران سرای آنهاست.

دیدگاهتان را بنویسید