محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای، در توئیتی نوشت:
وزیر آموزش و پرورش با افتخار گفته ۲۰ هزار مدیر مدرسه را برای سال تحصیلی جاری تغییر داده است. به این سرعت ۲۰ هزار میز و نیمکت مدرسه هم قابل تغییر نبود.

◀️ جناب وزیر جرات دارد بگوید فرمان این خالص سازی را چه کسی به او داده است؟

◀️ قطعا جرات ندارد. اگر داشت که وزیر گوش به فرمان در دولت رئیسی نمی شد!

دیدگاهتان را بنویسید