مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس:
آن زمان که مرغ ۲۵ هزار تومان بود می‌گفتند مشکل از مدیریت است اما از وقتی خودشان بر سرکار آمدند قیمت گوشت و مرغ چهار، پنج برابر شده است.

◀️ از طرف دیگر مدعی می‌شوند که پول‌ها را گرفتیم اما دلار ۵۰ هزار تومان شد که همین قیمت را هم به زور نگه داشتند، این اقداماتی که انجام دادند چه تأثیری بر سفره مردم و یا در اقتصاد جامعه گذاشته که اینها چنین صحبت‌هایی را می‌کنند.

◀️ در مجموع زندگی مردم سخت شده، آقای رییس‌جمهور! شما قیمت ها از جمله قیمت مرغ و برنج را به قبل برگردانید، ما هم می‌پذیریم که عملکرد شما خوب است!

دیدگاهتان را بنویسید