می‌دونستید تنش‌ آبی از شهرهای کویری به حاشیه‌ی کاسپین رسیده؟ اینجا زمانی خلیج گرگان بود.

دیدگاهتان را بنویسید