🔹 آیا در انتخاب عکس روی جلد این کتاب، کار کارشناسی صورت گرفته یا اینکه اشتباهی با جلد کتاب جغرافیا و… رخ داده است؟!

دیدگاهتان را بنویسید